Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches om de globale voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgevers samen met werknemersorganisaties zo'n arbocatalogus gemaakt. De informatie over Gevaarlijke stoffen op deze website is gebaseerd op de arbocatalogus die is goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Arbeidsinspectie controleert periodiek of de umc's zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus.

Meer informatie