Regelgeving Arbocatalogus

De overheid geeft in de Arbowet globale voorschriften voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze daaraan voldoen en dat vastleggen in een arbocatalogus.

Een arbocatalogus beschrijft afspraken over het omgaan met de belangrijkste Arborisico’s in een branche. Voor de acht umc's hebben werkgevers en werknemers samen een arbocatalogus opgesteld. Een catalogus bestaat uit diverse deelcatalogi.

Bij de totstandkoming van de catalogi participeren ook Ondernemingsraadsleden. De Inspectie-SZW toetst de arbocatalogus op hoofdlijnen. De Inspectie-SZW heeft de arbeidsrisico's gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, KANS/RSI, cytostatica, inhalatieanesthetica, huidbelasting, agressie en geweld, MRI en RI&E goedgekeurd.

De arbocatalogus is in 2014 uitgebreid met het onderwerp zwangerschap en arbeid. De onderwerpen infectiepreventie, PSA en proefdierallergie zijn nog in ontwikkeling. De arbocatalogus wordt aangepast als blijkt dat er betere manieren zijn om Arborisico's te hanteren.

Algemene informatie over regelgeving arbocatalogi:

Arboportaal
Platform Werk, Inkomen en Zorg (Stecr)
Arbocatalogi SZW

Inspectie-SZW
Stichting van de Arbeid (project Arbocatalogus)
Wet op de Ondernemingsraden

Arbocatalogi in aanverwante branches:

Arbocatalogus Universiteiten
Arbocatalogus algemene ziekenhuizen