Regelgeving Arbocatalogus

De overheid geeft in de Arbowet globale voorschriften voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze daaraan voldoen en dat vastleggen in een arbocatalogus.

Een arbocatalogus beschrijft afspraken over het omgaan met de belangrijkste Arborisico’s in een branche. Voor de zeven umc's hebben werkgevers en werknemers samen een arbocatalogus opgesteld. Een catalogus bestaat uit diverse deelcatalogi.

De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst de arbocatalogus. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de aanpak van de volgende arbeidsrisico’s met een positief resultaat getoetst: fysieke belasting, KANS/RSI, gevaarlijke stoffen, cytostatica, inhalatieanesthetica, huidbelasting, agressie en geweld, MRI, RI&E, PSA, proefdierallergie en veilig werken met geneesmiddelen. De arbocatalogus wordt aangepast als blijkt dat er betere manieren zijn om arborisico's te hanteren. In de Inleiding Arbocatalogus staat hoe de arbocatalogus van de umc's tot stand is gekomen.

De arbocatalogus wordt aangepast als blijkt dat er betere manieren zijn om Arborisico's te hanteren.

Algemene informatie over regelgeving arbocatalogi:

Arboportaal
Platform Werk, Inkomen en Zorg (Stecr)
Arbocatalogi SZW
Nederlandse Arbeidsinspectie
Stichting van de Arbeid (project Arbocatalogus)
Wet op de Ondernemingsraden

Arbocatalogi in aanverwante branches:

Arbocatalogus Universiteiten
Arbocatalogus algemene ziekenhuizen