SZW-lijst kankerverwerkende stoffen

Hier vindt u de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen (via deze link komt u bij de zoekpagina van SZW. Hier is altijd de meest actuele gepubliceerde lijst te vinden. De lijst wordt periodiek vernieuwd).