Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom streeft uw umc naar een zo minimaal mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen worden zo veilig mogelijke producten en werkwijzen toegepast.

Uw umc volgt nieuwe ontwikkelingen die zich richten op verdere verlaging van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als u in contact komt met gevaarlijke stoffen, krijgt u voorlichting en instructie over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd in het inwerkprogramma. Er is een calamiteitenprotocol en een werkprotocol waaruit blijkt hoe en onder wiens verantwoordelijkheid wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Alle umc's onderhouden gezamenlijk de Arbocatalogus gevaarlijke stoffen. Ook een landelijke databank met informatie over gevaarlijke stoffen is in samenwerking gevormd en onderhouden. Met behulp van de databank kunt u kennis nemen van de gevaren die een stof met zich meebrengt.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.