Veilig en gezond werken

Gedeelde verantwoordelijkheid

Uw umc wil dat u veilig en gezond kunt werken. Uw umc houdt daarom regelmatig een risico-inventarisatie en -evaluatie die inzicht geeft in de risico's op infectieziekten. Uw umc treft maatregelen om de risico's op infecties te verminderen en te beheersen.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beoordeelt uw umc de blootstelling aan biologische agentia. De inventarisatie is gericht op de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor:

  • de gegevens over het biologisch agens (risicocategorieën);
  • het type werkzaamheden en besmettingsbronnen;
  • de ziekten of andere nadelige gevolgen die medewerkers kunnen oplopen of hebben gehad;
  • de legionellabestrijding in water- en luchtbevochtigingsinstallaties;
  • kwetsbare groepen medewerkers als zwangere vrouwen, jeugdigen tot 18 jaar, ouderen en mensen met problemen in hun immuunsysteem.