Handhygiëne

Handen wassen

Verreweg de meeste virussen en bacteriën worden door de handen overgedragen. De handen zijn een veel belangrijker transportmiddel voor virussen en bacteriën dan de lucht.

Goede handhygiëne bestaat uit:

 • Handschoenen aantrekken voor ieder contact met de patiënt of zijn directe omgeving.
 • Handen desinfecteren met handalcohol:
  • na het in contact komen met lichaamsvloeistoffen (snot, sputum); 
  • na het verlaten van de kamer van de patiënt; 
  • na het uittrekken van handschoenen;
  • voor en na het afzetten van een mond-neusmasker.
 • Indien de handen zichtbaar verontreinigd zijn, vóór de desinfectie met handalcohol, de handen wassen met water en zeep en goed afdrogen met een wegwerphanddoek. Was ongeveer 20 tot 30 seconden.

Meer informatie over handen wassen vindt u bij het onderwerp Huidbelasting en bij de Werkgroep Infectiepreventie.

Desinfecteren van de handen

Bij niet-zichtbare verontreiniging van de handen kunt u volstaan met desinfecteren. Neem voldoende handenalcohol om de handen volledig te bedekken. Wrijf de handen daarmee op de volgende wijze in, totdat ze droog zijn: 

 • Handpalm tegen handpalm.
 • Rechterhandpalm over linkerhandrug en linkerhandpalm over rechterhandrug. 
 • Handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar. 
 • Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en tegen deze handpalm heen en weer wrijven. 
 • Duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand. 
 • Vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand.

Desinfecteren van de handen met handenalcohol heeft enkele praktische voordelen:

 • Het gaat sneller dan wassen met water en zeep (zeker als de wastafel verder verwijderd is).
 • Het is huidvriendelijker.
 • U mag voorwerpen met nog natte handen aanraken. Dit is niet het geval wanneer u uw handen met water en zeep heeft gewassen.

Overige aandachtspunten

 • Zorg dat open wondjes aan de handen en/of beschadigingen van de huid (zoals eczeem) zijn afgedekt.
 • Het dragen van sieraden zoals ringen, armbanden en polshorloges gedurende de werkzaamheden kan infectieziekten overdragen. Wees u hiervan bewust. 
 • Piercings dienen verwijderd te worden als ze hinderlijk zijn bij het uitoefenen van uw werkzaamheden of de behandeling/verzorging van cliënten. 
 • Uw nagels dienen schoon en verzorgd te zijn. Onder lange nagels kan zich gemakkelijk vuil (en dus bacteriën) ophopen.
 • Haar, baarden en snorren dienen schoon en verzorgd te zijn. 
 • Aan schoenen worden geen speciale eisen gesteld, behalve dat ze goed en makkelijk te reinigen moeten zijn. 
 • Tijdens uw werkzaamheden dient u gebruik te maken van papieren zakdoeken. Na het snuiten van de neus moet u de zakdoek wegwerpen en uw handen wassen of desinfecteren.