Hoesthygiëne

Persoonlijke maatregelen

Veel virussen en bacteriën worden door de lucht overgedragen onder andere via niezen en hoesten. Goede hoest- en nieshygiëne bestaat uit:

 • Hoest met een afgewend gezicht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Hoesten met de hand voor de mond: gebruik een papieren zakdoek.
 • De papieren zakdoek één keer gebruiken en daarna weggooien in de afvalemmer. 
 • Na het hoesten de handen wassen met ruim water en zeep of inwrijven met handalcohol.

Lees meer over de richtlijnen voor Persoonlijke hygiëne ziekenhuismedewerkers van de Werkgroep Infectiepreventie.

Organisatorische en technische maatregelen

Naast individuele maatregelen kunt u ook organisatorische en technische maatregelen nemen. Dit kan van belang zijn bij zeer besmettelijke en ernstige ziektes, zoals de Mexicaanse griep, bij epidemieën zoals seizoensgriep of kinkhoest en in situaties waarin er veel mensen dicht op elkaar verkeren.

Organisatorische maatregelen

 • Afstand houden (bijvoorbeeld door pauzes meer over de dag te verspreiden, tafels uit elkaar te zetten en minder vaak te vergaderen).
 • Weren van cliënten van wie bekend is dat ze een besmettelijke ziekte hebben.
 • Medisch kwetsbare werknemers (zoals zwangere vrouwen) niet-cliëntgebonden werkzaamheden aanbieden.
 • Preventief controleren van de antistoffen in het bloed om te bepalen of werknemers vatbaar zijn voor een bepaalde ziekte, zoals waterpokken, de vijfde ziekte en CMV.

Technische maatregelen

 • Ruimtes goed ventileren.
 • Het klimaatsysteem zodanig instellen dat er zo weinig mogelijk gerecirculeerd wordt, er verse lucht wordt aangezogen en de luchtvochtigheid zo is ingesteld dat ziekten zich minder makkelijk verspreiden (voor griep is dit 50%).
 • Desinfecteren van ruimtes en materialen, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met een schoonmaakbedrijf.

Meer informatie over griep vindt u bij het RIVM.