Meldingsplichtige (beroeps)ziekten

Melden bij GGD

Bepaalde infectieziekten moeten worden gemeld aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op, maar gaat ook na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte. Welke ziekten meldingsplichtig zijn vindt u op de site van het RIVM.

Melden als beroepsziekte

Als er aanwijzingen zijn dat uw ziekte ontstaan is in het werk, dan meldt de bedrijfsarts deze ziekte als beroepsziekte bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Met een goed overzicht werkt het NCvB mee aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen.