Verspreiding en maatregelen

Pagina-inhoud

Verspreiding

Biologisch agentia verspreiden zich via:

 • de lucht (bijvoorbeeld niezen, hoesten);
 • indirect contact (via voorwerpen zoals kranen, deurknoppen);
 • direct contact (via lichaamsvloeistoffen zoals bloed, speeksel, wondvocht, ontlasting, urine etc.);
 • vectoren. Denk bij vectoren (tussengastheren) aan bijvoorbeeld een mug (malaria) of een teek (ziekte van Lyme).

Elke manier van verspreiden brengt verschillende risico's met zich mee en vraagt om specifieke maatregelen. Een overzicht van transmissie, maatregelen en risico's vindt u in de tabel Transmissie-maatregelen-tabel veel voorkomende infectieziekten.

Maatregelen

Het doel van infectiepreventiebeleid is voorkomen dat biologisch agentia zich verspreiden. Grofweg kan dit door de volgende interventies:

 • Het weren van biologische agentia uit het umc. Dit is helaas in de meeste gevallen onmogelijk omdat dan ook de mensen geweerd zouden moeten worden.
 • Het afschermen van biologische agentia. Denk hierbij kan aan een laboratoriumsetting of het isoleren van besmettelijke patiënten.
 • Vaccineren. Iemand die gevaccineerd is, is (grotendeels) beschermd en is vaak ook minder besmettelijk naar zijn omgeving.
 • Organisatorische maatregelen. Met beleidsmaatregelen de processen zo inrichten dat de kans op verspreiding geminimaliseerd wordt.
 • Technische maatregelen. Door bijvoorbeeld afscherming, isolatie, afzuiging en het werken met luchtdrukverschillen.
 • Hygiënemaatregelen, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden in algemene hygiëne (tussen ieder patiëntencontact handen wassen) en specifieke hygiënemaatregelen als er sprake is van een geïdentificeerd risico, bijvoorbeeld een patiënt met TBC.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, adembescherming en schorten.
 • Postexpositie maatregelen. Als het biologische agens zich verspreid heeft, of dreigt te verspreiden worden hiermee de gevolgen zoveel beperkt. Denk hierbij aan preventieve behandeling met antibiotica na blootstelling aan een patiënt met kinkhoest of behandeling met antistoffen tegen het hepatitis B-virus na een prikincident met een hoogrisicopatiënt.

Lees meer op www.kiza.nl, de site van het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid