Hepatitis A

Ziektebeeld

Hepatitis A is een leverontsteking die veroorzaakt wordt door het hepatitis A-virus.

De ziekteverschijnselen zijn vermoeidheid, gebrek aan eetlust, spier- en gewrichtspijn, koorts, geelzucht en jeuk. Vooral bij volwassenen is er soms een langdurige herstelperiode van maanden, gekenmerkt door moeheid en lusteloosheid. In deze periode is vaak sprake van intolerantie voor vet, alcohol en tabak. De ziekte heeft geen chronisch karakter.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

Transmissie vindt hoofdzakelijk plaats via de feco-orale weg of door het eten van besmet voedsel.

Besmettelijke periode

Van 3 tot 10 dagen vóór tot 8 dagen na begin klachten.

Incubatietijd

2 tot 7 weken (gemiddeld 28 dagen).

Risicolopers

Alle medewerkers die door hun beroep besmet kunnen raken met materiaal dat verontreinigd kan zijn met ontlasting. Het risico is voornamelijk aanwezig op kinderafdelingen, maag-, darm- en leverafdelingen, bij laboratoriumwerk en bij werkzaamheden in de riolering.

Meer specifieke informatie over kwetsbare groepen vindt u bij KIZA.

Preventie

Voorlichting: hand- en voedselhygiëne.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften.

Vaccinatie: het valt te overwegen om vaccinatie aan te bieden voor risicolopers en risicovormers.

Post expositiebeleid

Actieve immunisatie (vaccinatie) na blootstelling is effectief indien dit gegeven wordt binnen 8 dagen na de eerste ziektedag. Bij personen ouder dan 50 jaar of behorende tot de medische risicogroepen, waarbij er sprake is van een hoogrisico blootstellingsincident kan passieve vaccinatie, met antistoffen, overwogen worden.

Contactonderzoek: in overleg met de adviseur infectiepreventie (ziekenhuishygiënist).

Risicovormers

Medewerkers en patiënten kunnen in de beginfase van de infectie materialen en voedsel besmetten.

Vaccinatie: er is nog geen landelijke standpunt over vaccineren van zorgpersoneel tegen hepatitis A. Het valt te overwegen om vaccinatie aan te bieden aan risicovormers.