Hepatitis B

Ziektebeeld

Hepatitis B is een leverontsteking, die veroorzaakt wordt door het hepatitis B-virus (HBV).

Een hepatitis B-infectie kan wisselend verlopen. Soms zijn er aspecifieke griepachtige verschijnselen. Ook kunnen geelzucht of jeuk ontstaan.

90% geneest, de overige 10% wordt drager van het HBV en ontwikkelt soms een chronische leverontsteking.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

Hepatitis B-besmetting vindt plaats door bloed op bloedcontact en bloed op slijmvliescontact (met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op niet intacte huid of slijmvliezen), prik-, bijt-, snij- of spatincidenten.

Besmettelijke periode

Dragers van het hepatitis B-virus zijn levenslang besmettelijk.

Incubatietijd

2 tot 6 maanden.

Risicolopers

Alle medewerkers die door hun beroep besmet kunnen raken door HBV besmet materiaal (lichaamsvloeistoffen patiëntenmateriaal, prik- bijt-, snij- of spat- incidenten).

Meer specifieke informatie over kwetsbare groepen vindt u bij KIZA.

Preventie

Aanstellingsonderzoek: risicovormers moeten kunnen aantonen, geen drager te zijn van het HBV.

Voorlichting: medewerkers dienen goede voorlichting te krijgen over HBV besmettingen en het voorkómen van besmetting door prik-, snij-, bijt- of spatincidenten.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften.

De voorkeur gaat uit naar veilige priksystemen waarbij de gebruikte naald (automatisch) wordt afgeschermd. Naaldbekers waarbij de naald eenvoudig en veilig door een gleuf in het deksel wordt gescheiden van de spuit c.q. weggegooid. Nooit recappen (naald nooit terug in hoesje doen).

Gebruik disposable handschoenen en in omstandigheden waarbij er sprake is van druppel- of nevelverspreiding via de lucht: spatscherm voor gelaat en barrièreschorten overwegen.

Vaccinatie: wordt aangeboden aan alle risicolopers.

  • Bij een titer >10 U/L zijn risicolopers levenslang beschermd.
  • Is de titer <10 U/L dan volgt een dragerschaptest; als er geen dragerschap bestaat worden extra vaccinaties aangeboden.
  • Risicovormers met een titer >10 en <100 U/L wordt elke 5 jaar revaccinatie aangeboden.

Post expositiebeleid

Ieder umc beschikt over een prikaccidentenprotocol waarin geregeld is dat een medewerker 24 uur per dag een deskundige kan raadplegen voor een risico-inschatting van het incident en de benodigde vervolgstappen. Belangrijk is dat men zich zo snel mogelijk na een incident meldt, liefst binnen twee uur, met een maximum van 72 uur na het prikaccident. Zo nodig wordt profylactisch specifiek immunoglobuline (HbIg) toegediend, als de medewerker onvoldoende gevaccineerd is, of een titer.

Lees meer over de Landelijke richtlijn prikaccidenten.

Risicovormers

Medewerkers die anderen kunnen besmetten door te werken in lichaamsholten of de mond zonder zicht te hebben op de handen (volgens landelijk beleid, commissie iatrogene hepatitis B).