Hepatitis C

Ziektebeeld

Het hepatitis C-virus (HCV) kan een leverontsteking (hepatitis) veroorzaken.

Het merendeel van de acute HCV-infecties verloopt zonder of met slechts milde aspecifieke klachten. Slechts 30-50% rapporteert vermoeidheid, milde griepachtige symptomen, misselijkheid, overgeven, donkere urine en/of verkleurde ontlasting en buikpijn. Zonder behandeling slaagt 15-40% van de HCV-geïnfecteerden erin binnen 6 maanden het virus kwijt te raken. De overige 60-85% wordt chronisch drager van het virus.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

Hepatitis C-besmetting vindt plaats door bloed op bloedcontact en bloed op slijmvliescontact (met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op niet intacte huid), prik-, bijt-, snij- of spatincidenten.

Besmettelijke periode

Het bloed van een HCV-geïnfecteerde is infectieus zolang er in het bloed virus (HCV-RNA) aantoonbaar is. Dit kan al één week na de besmetting het geval zijn.

Incubatietijd

Tijd tussen besmetting en klachten: gemiddeld 7 weken, spreiding van 2-26 weken.

Risicolopers

Medewerkers die door hun beroep besmet kunnen raken door HCV besmet materiaal (lichaamsvloeistoffen, patiëntenmateriaal, prik-, bijt-, snij- of spatincidenten).

Meer specifieke informatie over kwetsbare groepen vindt u bij KIZA.

Preventie

Voorlichting: medewerkers dienen goede voorlichting te krijgen over HCV-besmettingen en het voorkomen van besmetting door prik-, snij-, bijt- of spatincidenten.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften.

De voorkeur gaat uit naar veilige priksystemen waarbij de gebruikte naald (automatisch) wordt afgeschermd. Naaldbekers waarbij de naald eenvoudig en veilig door een gleuf in het deksel wordt gescheiden van de spuit c.q. weggegooid. Nooit recappen (naald nooit terug in hoesje doen). Gebruik disposable handschoenen en in omstandigheden waarbij er sprake is van druppel- of nevelverspreiding via de lucht: spatscherm voor gelaat en barrièreschorten overwegen.

Vaccinatie: er is geen vaccin beschikbaar tegen het hepatitis C-virus.

Post expositiebeleid

Iedere instelling waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan het HCV, dient een protocol te hebben voor prik-, snij-, spat- en bijtincidenten waarin geregeld is dat een medewerker 24 uur per dag een deskundige kan raadplegen voor een risico-inschatting van het incident en de benodigde vervolgstappen. Het RIVM heeft een landelijke richtlijn prikaccidenten.

Risicovormers

Geen landelijk beleid.