HIV

Ziektebeeld

HIV is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het human immunodeficiency virus.

Een HIV-infectie kan zich op vele manieren uiten. In de beginfase is er vaak sprake van aspecifieke griepachtige verschijnselen. Men spreekt van AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) als er sprake is van bepaalde (ernstige) medische klachten welke worden gekenmerkt door infecties, neurologische ziektebeelden en kwaadaardige nieuwvormingen waaraan men uiteindelijk kan overlijden.

Aanvullende informatie bij he RIVM.

Besmettingsweg

HIV besmetting vindt plaats door bloedcontact (met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op niet intacte huid), prik-, bijt-, snij- of spatincidenten.

Besmettelijke periode

Levenslang. De besmettelijkheid is minder indien iemand adequaat behandeld wordt met antiretrovirale medicatie.

Incubatietijd

In principe 2-4 weken tot een griepachtig ziektebeeld, daarna kan men een klinische HIV-infectie ontwikkelen als men niet behandeld wordt.

Risicolopers

Medewerkers die door hun beroep besmet kunnen raken door HIV-besmet materiaal (lichaamsvloeistoffen, prik-, bijt-, snij- of spatincidenten).

Preventie

Voorlichting: medewerkers dienen goede voorlichting te krijgen over HIV besmettingen en het voorkomen van besmetting door prik- snij- bijt- of spatincidenten.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften.

De voorkeur gaat uit naar veilige priksystemen waarbij de gebruikte naald (automatisch) wordt afgeschermd. Naaldbekers waarbij de naald eenvoudig en veilig door een gleuf in het deksel wordt gescheiden van de spuit c.q. weggegooid. Nooit recappen (naald nooit terug in hoesje doen).

Gebruik disposable handschoenen en in omstandigheden waarbij er sprake is van druppel- of nevelverspreiding via de lucht: spatscherm voor gelaat en barrièreschorten overwegen.

Vaccinatie: niet mogelijk.

Post expositiebeleid

Ieder umc beschikt over een prikaccidentenprotocol waarin geregeld is dat een medewerker 24 uur per dag een deskundige kan raadplegen voor een risico-inschatting van het incident en de benodigde vervolgstappen. Belangrijk is dat men zich zo snel mogelijk na een incident meldt, liefst binnen twee uur, met een maximum van 72 uur na het prikaccident. Het RIVM heeft een landelijke richtlijn prikaccidenten.

Risicovormers

Geen landelijk beleid.