MRSA

Ziektebeeld

MRSA (meticilline-resistente stafylococcus aureus) 

Stafylococcus aureus kan verschillende klinische ziektebeelden veroorzaken. Stafylococcus aureus-infecties zijn onder te verdelen in huidinfecties en invasieve infecties.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

Voornamelijk via de handen, ook door de lucht of andere bronnen, zoals kleding, beddengoed, speelgoed.

Besmettelijke periode

Zolang dragerschap bestaat, zowel voor patiënt zelf, als anderen.

Incubatietijd

Onbekend, men kan korter of langere tijd drager zijn voordat men klachten ontwikkelt. De meeste dragers ontwikkelen nooit een infectie.

Risicolopers

Medewerkers die door hun beroep besmet kunnen raken bij het verzorgen van patiënten met een MRSA besmetting.

Kwetsbare groepen zijn medewerkers met huidaandoeningen of een chronische ziekte. 

Meer specifieke informatie over kwetsbare groepen vindt u bij KIZA.

Preventie

Voorlichting: medewerkers dienen goede voorlichting te krijgen over MRSA besmettingen en maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften (isolatie).

Gebruik disposable handschoenen, mondmasker en barrièreschort.

Vaccinatie: niet mogelijk.

Post expositiebeleid

Contactonderzoek van de medewerkers.

Een met MRSA besmette medewerker wordt onderzocht op chronisch dragerschap en wordt behandeld. Na behandeling wordt het onderzoek op MRSA besmetting herhaald.

Risicovormers

MRSA-dragerschap. Patiëntencontact is niet toegestaan bij dragerschap.