Seizoens-Influenza

Ziektebeeld

Influenza is een infectieziekte van de luchtwegen, die veroorzaakt wordt door het influenzavirus.

De klachten kunnen variëren van mild tot zeer ernstig, soms zelfs fataal. In ongeveer 50% van de gevallen verloopt de infectie subklinisch, vooral bij volwassenen.

De klachten kunnen 2-6 dagen aanhouden, volledig herstel binnen 1-3 weken.

Ouderen (65 jaar en ouder) en mensen met een chronische aandoening hebben een grotere kans op een ernstig(er) ziektebeloop en complicaties.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

De besmetting verloopt meestal via kleine druppeltjes in de lucht, door hoesten of niezen. Besmetting kan ook door direct contact met bijvoorbeeld besmette handen of voorwerpen (deurkruk).

Besmettelijke periode

Virus wordt uitgescheiden van de dag voordat symptomen optreden tot meestal 5 tot 7 dagen na begin van de symptomen.

Incubatietijd

De incubatieperiode is 1 tot 5 dagen (meestal 3-4 dagen).

Risicolopers

Alle medewerkers die in contact komen met influenza patiënten (of met influenza besmet materiaal) kunnen besmet raken door het influenzavirus. De kans hierop is het grootst in besloten, drukbezochte ruimten.

Kwetsbare groepen zijn: medewerkers met een chronisch lijden (bijvoorbeeld diabetes mellitus), hart- en longaandoeningen.

Preventie

Voorlichting: er moet informatie beschikbaar zijn voor werknemers bijvoorbeeld via een folder of intranet.

Algemene maatregelen: volg interne hygiënemaatregelen op, opgesteld door de afdeling ziekenhuishygiëne.

Vaccinatie: jaarlijkse seizoensvaccinatie aan gezondheidszorgmedewerkers aanbieden, met reden: besmetting van cliënten/patiënten tegengaan (zie risicovormers).

Post expositiebeleid

Geen.

Risicovormers

Medewerkers die besmettelijk zijn en direct contact hebben met patiënten.