Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom streeft uw umc naar een zo minimaal mogelijke blootstelling aan inhalatieanesthetica. Bij het werken met inhalatieanesthetica worden zo veilig mogelijke producten en werkwijzen toegepast. Uw umc volgt nieuwe ontwikkelingen die zich richten op verdere verlaging van blootstelling aan inhalatieanesthetica. Als u regelmatig in contact komt met inhalatieanesthetica, krijgt u voorlichting en instructie over het werken met inhalatieanesthetica. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd in het inwerkprogramma. Er is een calamiteitenprotocol en een protocol waaruit blijkt hoe en onder wiens verantwoordelijkheid wordt gewerkt met inhalatieanesthetica. Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.