Hartstilstand patiënt in MRI-scanner

Elk umc heeft hiervoor eigen procedures. De procedure kan afhankelijk zijn van de lokale situatie en de scanner. Zorg dat u de procedure van uw eigen umc kent. Een veelvoorkomend scenario is dat de patiënt direct uit de scanruimte wordt gehaald en reanimatie plaatsvindt buiten de scanruimte. Dit om te voorkomen dat magnetische materialen de scanruimte worden binnengebracht met mogelijk extra letsel tot gevolg. Sommige umc's hebben gezorgd voor MRI-compatible materialen in de directe omgeving van de MRI-scanruimte.
Denk hierbij aan:

  • crashkar
  • brandblussers
  • zuurstofcilinders

Wanneer gegarandeerd is dat alleen MRI-compatible materialen de scanruimte worden binnengebracht kan worden gereanimeerd in de scanruimte.