Afspraken veiligheidszone handhaven

De ruimte van de MRI-scanner is een gecontroleerde zone om te voorkomen dat onbevoegden en ongescreende mensen de scanruimte ingaan. In veel gevallen valt de gecontroleerde zone samen met de MRI scannerruimte. Het kan voorkomen dat ook een nevenruimte hieronder valt, typisch een technische ruimte direct achter of onder de scanner.

Deze gecontroleerde zone is niet vrij toegankelijk, en er gelden de volgende regels:

  • MRI-medewerkers zijn verantwoordelijk voor screening van iedereen die deze zone binnengaat en niet MRI-bevoegd is;
  • MRI-medewerkers houden iedereen in deze zone in de gaten en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid;
  • niet MRI-personeel werkt altijd onder begeleiding van MRI-medewerkers in de zone;
  • MRI-medewerkers checken alle zaken op MRI-veiligheidvoordat ze deze zone binnengaan en schakelen bij twijfel een deskundige in;
  • de deur van de scanruimte is dicht, tenzij een MRI-medewerker alleen of met anderen naar binnen/buiten gaat, waarna de deur direct weer wordt dicht gedaan;
  • een MRI-medewerker houdt zicht op de deur die toegang geeft tot de scanruimte;
  • deze zone is afgesloten als er geen MRI-medewerker aanwezig is;
  • de toegangsdeuren naar deze zone zijn voorzien van waarschuwingtekens;
  • ook een eventuele nevenruimte die onder de gecontroleerde zone valt is niet vrij toegankelijk.