Opletten met cryogene vloeistoffen

Een MRI-spoel wordt gekoeld met vloeibaar helium en soms in een tweede laag met vloeibaar stikstof. Deze koelvloeistoffen heten ook wel cryogene vloeistoffen. Bij sterk gekoelde delen van de magneet bestaat een risico op bevriezingseffecten. In normale bedrijfssituaties levert dit voor werknemers - behalve voor het MRI-onderhoudspersoneel - geen gevaar op, omdat deze delen buiten bereik bovenop de magneet zijn gepositioneerd. Als in uitzonderlijke gevallen de magneet quencht, kunnen onderdelen aan de zijkant van de magneet koud worden. Zorg ervoor dat u bij het vrijkomen van cryogene stoffen geen koude delen aanraakt en pas op met condensdruppels (vloeibare zuurstof). Volg bij het bijvullen van cryogene vloeistoffen de veiligheidsinstructies.