Patiënt screenen op medische contra-indicatie

Zorg dat de patiënt vóór het MRI-onderzoek is gescreend op medische contra-indicaties, volgens het protocol van uw umc. De lijst met (medische) contra-indicaties is voor patiënten uitgebreider dan voor medewerkers om de volgende redenen:

  • aanwezige magnetische metalen op of in het lichaam zijn van invloed op de beeldkwaliteit van de MRI-scans;
  • bij de patiënt moet rekening worden gehouden met mogelijke opwarmingseffecten in het lichaam, door RF-velden in de tunnel;
  • veldsterkte is bij de patiënt hoger omdat de patiënt de MRI-scanner ingaat.

Bekijk dit informatieve filmpje over veiligheidsmaatregelen rondom een MRI.