Voldoende personeel

Bij een MRI-onderzoek met patiënten of proefpersonen moeten altijd minimaal twee mensen op de afdeling aanwezig zijn. Tenminste een volledig bevoegde MRI-medewerker, en daarnaast moet een tweede medewerker beschikbaar zijn die getraind is om op te treden in geval van een calamiteit zoals evacuatie van een patiënt, een quench of een brand in de omgeving van de MRI.