Ongewenst gedrag

Haalt iemand koffie voor de hele afdeling, maar wordt u stelselmatig overgeslagen? Maakt iedereen zogenaamd grappige opmerkingen over uw huidskleur? Maakt iemand dubbelzinnige opmerkingen en gebaren? Kijkt iemand op een bepaalde manier naar u? Zoekt iemand met steeds doorzichtiger smoesjes toenadering tot u?

Ongewenst gedrag is gedrag van mensen dat door anderen als onprettig of onwenselijk wordt ervaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en agressie en geweld. Iedereen bepaalt voor zichzelf welk gedrag hij of zij als hinderlijk ervaart. De umc's willen een gezond en veilig werkklimaat bieden. Daarom voeren de umc's een actief beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenst gedrag te bevorderen. Uw umc tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag.

Het is belangrijk dat u weet hoe u het best kunt handelen bij verschillende vormen van ongewenst gedrag. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om ongewenst gedrag te voorkomen en hoe u er mee om kunt gaan. U leest ook hoe uw arboadviseur (denk aan bedrijfsmaatschappelijk werk, A&O of bedrijfsarts), de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen. Op intranet vindt u gedragsregels en protocollen die specifiek voor uw umc gelden.