Discriminatie

Pagina-inhoud

Definitie

Discriminatie is onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, of op grond van andere hoedanigheden zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen.

Wat kunt u doen

Discriminatie kan gezien worden als een vorm van pesten. U vindt bij pesten wat u het best kunt doen bij discriminatie.