Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. De umc's richten voor het werken met proefdieren faciliteiten in en passen technieken en werkwijzen toe waarbij u niet of slechts aan een zo laag mogelijke concentratie allergenen wordt blootgesteld. De umc's zetten een gezondheidsbewakingssysteem op dat streeft naar het vroegtijdig signaleren van proefdierallergie. Als u met proefdieren werkt, krijgt u voorlichting en instructies over de risico’s van allergenen en het treffen van maatregelen. U hebt daarnaast recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.