Actieve preventie

Als leidinggevende draagt u zorg voor een veilig werkklimaat. U neemt actief en preventief maatregelen om medewerkers te beschermen tegen proefdierallergie. U vindt bij Maatregelen en middelen, wat er van u wordt verwacht.