Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

Om proefdierallergieën bij uw medewerkers te voorkomen, op te sporen en te monitoren biedt u uw medewerkers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan (PAGO). Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding een PAGO als nulmeting.