Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

U kunt een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) laten doen om zo snel mogelijk vroege verschijnselen op te sporen van een beginnende proefdierallergie. En zo nodig maatregelen te nemen. Overleg met uw bedrijfsarts als u een PAGO wilt.