RI&E

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) zet de risico’s van uw afdeling, divisie of andere eenheid in het umc op een rij, zodat ze gericht zijn aan te pakken. Immers: pas als bekend is waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, zijn de juiste maatregelen nemen.

De belangrijkste arborisico’s in een umc zijn: fysieke belasting, psychische belasting, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, risicogeneesmiddelen, nat werk en huidbelasting en ioniserende straling.

Een RI&E opstellen is wettelijk verplicht. Een RI&E biedt geen concrete oplossingen, daarvoor kijkt u bij de betreffende onderwerpen in Dokterhoe. Daar staan normen, richtlijnen en goede praktijken. De umc’s hebben gezamenlijk een eigen RI&E ontwikkeld die is toegespitst op het werken in een umc.

De informatie die u hier leest gaat over wat de RI&E is en hoe leidinggevenden en medewerkers het best een RI&E kunnen (laten) uitvoeren en hoe uw arboadviseur, uw umc en de overheid u daarbij kunnen ondersteunen.