Meer over arbeidsomstandigheden

Het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.