Umc RI&E

De umc's hebben gezamenlijk een branchespecifieke RI&E gemaakt die speciaal is afgestemd op de werkzaamheden binnen een umc. Per onderwerp worden de risico's aangepast via vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen verfijnd worden door deze verder te differentiëren op diepgang, doelgroep en type werkzaamheden. U kunt in overleg met uw arboadviseur de RI&E voor uw divisie, afdeling of onderdeel hiermee volledig op maat maken. Check vooraf wat er met de vorige RI&E is gebeurd. En maak afspraken maken met uw arboadviseur, die kan de RI&E-uitvoering ondersteunen. Betrek de medewerkers met de RI&E en bedenk dat de OR instemmingsrecht heeft.

Vragenlijsten

De Umc RI&E bevat een enorme bibliotheek aan vragen. Deze vragen zijn ingedeeld per risico. Op basis van het risicoprofiel van een afdeling wordt er een keuze gemaakt van een of meerdere relevante risico's. Ieder risico heeft drie niveau's: van inventariserend tot inspecterend en bestaan uit een aantal vragen. De vragen met betrekking tot het risico zijn afgestemd op de doelgroep (zorg, laboratorium, facilitair of kantoor) en het type werkzaamheden wat binnen zo'n risico valt. Dit worden thema's genoemd. Zo heeft het risico fysieke belasting thema's zoals zittend werk, computerwerk, staand werk, tillen, pipetteren en dergelijke. Daarmee kan het aantal vragen voor een afdeling beperkt gehouden worden.

Het systeem is flexibel. U kunt kiezen voor een volledige RI&E (alle relevante thema's) of één thema kiezen en dat diepgaand gaan inventariseren. Denk bijvoorbeeld aan fysieke belasting, gevaarlijke stoffen of laserveiligheid. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een thema jaarlijks voor uw afdeling uitvoeren. Voor de jaren daarna zijn dan andere thema's beschikbaar om het arbobeleid op uw afdeling een goede basis te geven.

Thema's in de Umc RI&E

 • Beleid
 • Arbeidsmiddelen
 • Arbeidstijden
 • Bedrijfshulpverlening
  • BHV centraal
  • BHV decentraal
 • Fysieke belasting
  • Fysieke belasting basis
  • Zittend werk
  • Facilitair werk
  • Laboratoriumwerk
  • Patiëntenzorg
 • Geluid
  • Geluidsoverlast
  • Ultrasoon geluid
 • Gevaarlijke stoffen
  • Gevaarlijke stoffen algemeen
  • Opslag- en transport
  • CMR-stoffen
  • Cytostatica
  • Cryogene stoffen
  • Elektrochirugie
  • Inhalatie anesthetica
 • Biologische materialen
  • Biologische materialen algemeen
  • Gericht werken met biologische materialen
  • Werken met GGO's
 • Huidbelasting
 • Ioniserende en niet-ioniserende straling
  • Ioniserende straling
  • Laser
  • MRI
  • Optische straling
  • Elektromagnetische velden
 • Proefdieren
 • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Agressie & geweld
  • Werkdruk
 • Gebouw en werkruimten