Na een schokkende gebeurtenis

Bied praktische ondersteuning

Direct na een incident hebben getroffenen vooral behoefte aan praktische steun. De veiligheid moet hersteld worden en eventuele verwondingen moeten meteen worden verzorgd. Faciliteer contact met familie, collega’s en andere slachtoffers. Voorkom daarnaast meer stress onder getroffen medewerkers door goede communicatie, zowel intern als naar de relaties en familie toe. Organiseer zo nodig groepsopvang. Evalueer de gebeurtenissen met alle medewerkers nog in dezelfde dienst, dus voor ze naar huis toegaan. Denk bij uw ondersteuning ook aan medewerkers als schoonmakers, stagiairs en uitzendkrachten.

Vinger aan de pols

Tijdens en direct na het incident geeft u acute praktische ondersteuning aan alle medewerkers. Vervolgens monitort u de stressreacties van medewerkers met een verhoogd risico op psychosociale klachten. Indien nodig verwijst u medewerkers naar specialistische hulp.

Stimuleer herstel naar het ‘normale’ leven

Stimuleer medewerkers om weer aan het werk te gaan. De werkplek en eventueel aangepaste werkzaamheden moeten dit ook mogelijk maken. Laat ze stapsgewijs naar het normale toe maken en begeleid ze bij wat ze moeilijk vinden. Geef begrip en erkenning en wees proactief in het maken van concrete afspraken over de doelen en de te nemen stappen.

Geef ruimte voor bezinning

Na een schokkende gebeurtenis kan er behoefte zijn aan bezinning. Soms individueel, soms collectief. Laat de medewerkers deze initiatieven zelf ontplooien en geef er waar mogelijk de ruimte voor.

Laat u ondersteunen bij nazorg

Niet iedere leidinggevende is opgeleid om opvang en nazorg te kunnen bieden na een incident. Het vereist kennis en kunde en het is dan ook niet vreemd daar hulp bij nodig te hebben. Zeker bij afdelingen die niet vaak met crisissituaties te maken krijgen. Aarzel daarom niet u door experts te laten ondersteunen.

Let op uzelf

In sommige beroepen staan de leidinggevenden net zo goed bloot aan schokkende ervaringen als hun medewerkers. U komt daardoor met uw medewerkers in een dubbelrol van slachtoffer en hulpverlener. Dit kan er in resulteren dat u vanuit uw verantwoordelijkheid niet of te weinig stil staat bij dat u zelf ook slachtoffer was. Let op dat u er niet te laat achter komt dat u misschien ook wel hulp had kunnen gebruiken!