Opvang

Eerste opvang

Schakel zelf na een ingrijpende gebeurtenis altijd uw leidinggevende of zijn vervanger in. De leidinggevende kan u helpen, met bijvoorbeeld het regelen van vervoer naar huis, het regelen van medische hulp, het inschakelen van beveiliging of het overnemen van uw dienst. Ook bij emotionele verwerking biedt de leidinggevende hulp. De eerste opvang onmiddellijk na het incident wordt geboden door de leidinggevende en collega's van de afdeling. Ook kan de leidinggevende een groepsgesprek organiseren met alle medewerkers die betrokken waren bij de gebeurtenis.

Verdere opvang

Het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis duurt gemiddeld twee weken tot zes maanden. Van u af praten met een collega, partner, vrienden, leidinggevende, collegiale opvanger, bedrijfsmaatschappelijk werker is veelal genoeg voor het verwerkingsproces. Maar als u toch langer dan zes weken klachten houdt zoals moeheid, concentratieproblemen, angst voor herhaling, boosheid, verdriet of schuldgevoelens dan is het goed om contact op te nemen met uw leidinggevende, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de bedrijfsarts. Uw umc heeft een eigen protocol voor het omgaan met schokkende gebeurtenissen. U vindt dat op intranet.