Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom streeft uw umc naar een zo minimaal mogelijke blootstelling aan geneesmiddelen. Bij het werken met geneesmiddelen worden zo veilig mogelijke technieken en producten en werkwijzen toegepast. Uw umc volgt nieuwe ontwikkelingen die zich richten op verdere verlaging van blootstelling aan geneesmiddelen. Als u in contact kunt komen met geneesmiddelen krijgt u voorlichting en instructie over veilig werken met geneesmiddelen. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd in het inwerkprogramma. Alle umc's en de algemene ziekenhuizen onderhouden gezamenlijk de Arbocatalogus 'Veilig werken met geneesmiddelen'.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.