Risico's beoordelen en maatregelen nemen

In drie stappen beoordeelt de apotheek in uw umc de risico's:

Stap 1: De gevaarsklasse per geneesmiddel wordt bepaald.
Stap 2: De mogelijke blootstellingsroute(s) per toedieningsvorm van het geneesmiddel wordt bepaald.
Stap 3: Adequate beheersmaatregelen worden vastgesteld per gevaarsklasse en toedieningsvorm.

De apotheek zorgt voor een actuele lijst van gebruikte geneesmiddelen, waaraan gevaarsclassificaties zijn gekoppeld. In de (elektronische) toedienregistratie staat, waar van toepassing, een waarschuwing voor de gevaren van de stof en risico’s tijdens gebruik. Adequate maatregelen worden in een protocol vastgelegd. De apotheek zorgt voor scholing van verpleegkundigen die VTGM-handelingen uitvoeren.