Werkenergie vergroten

Voor het sturen op een goede werkdrukbalans en plezier kunt u de werkenergie van de medewerkers vergroten. Denk aan:

  • Het ontwikkelen van inbreng, betrokkenheid en speelruimte voor medewerkers bij de organisatie en uitvoering van het eigen werk vanuit een heldere, professionele zorgvraagoriëntatie (denk bijvoorbeeld aan een LEAN-aanpak, toepassen van Appriciative Inquiry (AI), formuleren van SMART-doelen).
  • Taken organiseren in zinvol werk, die herkenbaar bijdragen aan goede zorg en tevredenheid van patiënten.
  • Ontwikkelen van teambinding, collegiale samenwerking, aandacht voor elkaar.
  • Zorgen voor passende uitdagingen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling / ontwikkeling van competenties.
  • Regelen van voldoende veiligheid en zekerheid voor medewerkers en patiënten.
  • Ruimte voor humor en eigenheid.
  • Het organiseren van zeggenschap van medewerkers over de eigen inzet (binnen transparante kaders).
  • Zorg dragen voor relevante, tijdige en heldere informatie uitwisseling en overleg.
  • Ontwikkelen van een open cultuur en een goed werkklimaat, waarin werkdruk bespreekbaar is.
  • Belonen en waarderen van goede resultaten, positief gedrag, professionaliteit en collegialiteit. Leren van fouten, gerichtheid op oplossingen.

Uw umc heeft tal van trainingen die helpen om werkdruk bij uw medewerkers te verminderen. Bijvoorbeeld: werk en privé in balans, assertiviteit, omgaan met stress, grip op het werk, persoonlijk effectiviteit vergroten, intervisiebijeenkomsten en effectief met tijd omgaan. Kijk op intranet of informeer bij uw arboadviseur.