Regelingen salaris, verlof, ziekte en meer

Regelingen voor salaris, ziekte, vakantie, werktijden en verlof rondom uw zwangerschap zijn vastgelegd in de Cao umc en binnen uw umc. In de cao en op het intranet van uw umc, vindt u de meest actuele informatie met betrekking tot dit thema. Bij vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw umc. Op het intranet van uw umc vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden voor kinderopvang.