Gevaarlijke stoffen, geneesmiddelen, infectierisico's en omgevingsfactoren

Zowel tijdens de periode dat u zwanger wilt worden als tijdens uw zwangerschap en bij het geven van borstvoeding, moet u voorzichtig zijn bij het werken met gevaarlijke stoffen, bepaalde geneesmiddelen en biologische agentia. Ook temperatuur, geluid, trillingen, overdruk en straling kunnen risicovol zijn.

Gevaarlijke stoffen

Vermijd gevaarlijke stoffen die op het etiket een van deze H-zinnen (gevaarzinnen) hebben staan.

Geneesmiddelen

Als u werkt met geneesmiddelen met kankerverwekkende of reprotoxische stoffen die bijvoorbeeld In een aantal cytostatica en inhalatieanesthetica voorkomen. Raadpleeg dan de informatie op die pagina’s. Deze stoffen kunnen in uw lichaam komen door inademen, inslikken of aanraken.

Infectierisico’s

Bacteriën en virussen, de zogeheten biologische agentia, kunnen risico’s opleveren in de vorm van infecties.

Omgevingsfactoren

Fysische factoren kunnen risicovol zijn als u zwanger bent:

  • temperatuur: vermijd extreme hitte en kou. Drink voldoende bij warmte. Draag voldoende beschermende kleding bij kou;
  • geluid: geen blootstelling aan geluid boven de 80 dB(A) en geen piekgeluiden boven de 112 Pa. Gehoorbescherming is geen optie: die beschermt de foetus niet;
  • trillingen: geen blootstelling aan trillingen hoger dan 0,25 m/s2 over een achturige werkdag;
  • overdruk: geen duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk;
  • (ioniserende) straling: bekijk deze pagina.