Cytostatica

Cytostatica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Ze remmen de celdeling en daarmee ook de groei van tumoren. Cytostatica kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid als u er beroepsmatig mee in aanraking komt. Sommige zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting. Cytostatica kunnen worden opgenomen in het lichaam via de huid, bloedcontact en door inslikken en inademen.

Uit onderzoek blijkt dat huidblootstelling een zeer belangrijke route is bij blootstelling aan cytostatica. Risicomomenten zijn:

  • het voor toediening gereed maken (VTGM) van cytostatica in de apotheek;
  • de toediening van cytostatica op de verpleegafdeling en in de poliklinieken;
  • de verzorging van de patiënt en het omgaan met uitscheidingsproducten (verpleegafdeling, poliklinieken);
  • de schoonmaakwerkzaamheden.

Elk umc heeft een actueel overzicht van de stoffen waarvoor de specifieke cytostaticarichtlijnen gelden.

Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om veilig te werken met cytostatica en hoe uw umc en de overheid u daarbij ondersteunen.

Meer informatie