Specifieke risico's

Voor het werken met de meeste gevaarlijke stoffen, biedt de informatie bij aanschaf, transport, registratie, opslag, gebruik en afvalbeheer voldoende informatie. Enkele gevaarlijke stoffen brengen echter zulke specifieke risico’s met zich mee, dat aanvullende informatie noodzakelijk is. Voor het werken met cytostatica en narcosegassen zijn daarom aparte regels opgesteld. Zie de Arbocatalogus Cytostatica en Inhalatieanesthetica. De andere stoffen die extra aandacht vragen, vindt u in het menu van dit onderdeel.