Agressor is beïnvloedbaar

Kalmeren en confronteren

Kalmeren: uit laten razen, actief luisteren, begrip tonen, vragen stellen, vragen beantwoorden/informatie geven, houd voldoende afstand;

Confronteren: gedrag benoemen, grenzen aangeven, consequentie aangeven, keuze bij de agressor laten. Aangeven dat het agressieve gedrag een gesprek of behandeling onmogelijk maakt. De agressor verzoeken of opdragen het ongewenste gedrag te stoppen. In tweede instantie aangeven dat als de agressie niet stopt, u het gesprek beëindigd of de patiënt niet zal worden behandeld. Zie ook omgaan met agressie.

Melding aan de leidinggevende

Als de agressor niet stopt dan zegt u dat u een melding gaat doen bij uw leidinggevende /afdelingshoofd.

Leidinggevende spreekt agressor aan

De leidinggevende geeft de agressor een toelichting op de voorschriften en bespreekt de motieven van de agressor om de voorschriften niet na te leven. Leidinggevende geeft betrokkene de uitdrukkelijke opdracht zich aan de voorschriften te houden en geeft uitleg over de gang van zaken bij herhaling van de overtreding. De leidinggevende legt in een dossier de gegevens van het gesprek vast en geeft aan dat dit gesprek gemeld wordt aan de werkgever/instituut van betrokkene.