Werkdruk herkennen

Onbalans

Werkdruk treedt op als u uw werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen en onvoldoende mogelijkheden hebt om dat zelf op te lossen. Af en toe (te) hoge werkdruk hoeft geen probleem te zijn. Veelvuldig of structureel te hoge werkdruk is dat wel. Ook het werken onder een te lage werkdruk of in een te laag werktempo is ongewenst; de dagen duren eindeloos lang als iemand niets of weinig te doen heeft. En als er dan werk komt, is het eigenlijk meteen te veel. De mate waarin iemand werkdruk ervaart, wordt bepaald door de combinatie van kenmerken van het werk én van de persoon.

Te hoge of te lage eisen

Te hoge werkdruk ontstaat bijvoorbeeld door: 

 • te weinig tijd voor een opdracht;
 • hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken;
 • werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring;
 • ingewikkeldere taken dan waarvoor hulpmiddelen voor handen zijn;
 • te zware verantwoordelijkheden.

Te lage werkdruk ontstaat bijvoorbeeld door:

 • te weinig uitdaging, te makkelijk werk;
 • te veel tijd voor te weinig werk;
 • eentonig werk;
 • weinig perspectief op groei;
 • niet de kans krijgen om optimaal kennis en vaardigheden benutten.

Werkomstandigheden

Ook omstandigheden kunnen werkdruk laten ontstaan. Voorbeelden zijn:

 • technische mankementen;
 • conflicten met de leidinggevende;
 • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid;
 • onduidelijke taakomschrijving;
 • veeleisende klanten;
 • te weinig pauzes/vakantie.

Persoonlijke omstandigheden

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:

 • moeilijk 'nee' zeggen tegen werk;
 • erg perfectionistisch zijn;
 • situaties thuis die veel aandacht opeisen.

Gevolgen werkdruk

Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische of fysieke klachten.

Fysieke klachten:

 • verhoogde bloeddruk;
 • hart-/vaatziekten;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • hyperventilatie;
 • klachten aan arm, nek, schouder (RSI);
 • verminderde weerstand.

Psychische klachten:

 • vermoeidheid;
 • slapeloosheid;
 • somberheid/depressie;
 • piekeren;
 • overmatig alcohol-/medicijngebruik;
 • verandering in eetgedrag;
 • overspannen;
 • burn-out;
 • agressie.