Noodsets

Zorg ervoor dat er materialen voor incidenten en calamiteiten voorhanden zijn (Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM), absorptiemateriaal, antidota voor extravasatie, zo nodig inactivatievloeistoffen voor oppervlakten), bijvoorbeeld in de vorm van een noodset:

 • Noodset (met antidota) bij extravasatie bij patiënt of medewerker. Deze noodset kan ook inactivatiemiddelen bevatten, als er voor gekozen wordt deze noodset breder in te zetten, bijvoorbeeld bij besmetting van voorwerpen.
 • Noodset (voor incidenten of calamiteiten) voor verpleegafdelingen, poliklinieken, dagbehandeling en OK’s.

Voorbeeld van inhoud van een noodset voor de afdeling (bij incidenten):

 • 6 paar handschoenen in maten S, M en L (elke maat 2 paar)
 • 1 paar handschoenen, steriel
 • 1 paar handschoenen, niet steriel
 • 4 beschermingsjassen /overschorten in maten M en EL (van elke maat 2)
 • 10 schoenovertrekken
 • 2 veiligheidsbrillen
 • 2 mondmaskers FFP2
 • 10 absorptiedoeken
 • 10 celstofmatjes in plastic
 • 2 pincetten, niet steriele
 • schoonmaakmiddel en/of inactievatiemiddelen + microvezeldoeken (in overleg met apotheek/schoonmaak)
 • 3 plastic zakken
 • 2 oogspoelflessen, gevuld met water
 • 2 liter spoelvloeistof (steriel water)

Extreme besmettingen (calamiteiten) vereisen aanvullende hulpmiddelen:

 • 50 absorptiedoeken
 • 10 paar handschoenen in maten S en L
 • 20 vloeistofdichte overalls in maten S en L
 • 5 volgelaatsmaskers met P3-filter
 • 2 ademluchtmaskers
 • 1 markeringslint

Schakel bij calamiteiten met poedervormige cytostatica en bij calamiteiten met grote hoeveelheden vloeistoffen in magazijnen, gangen of lekkages in het buispostsysteem de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) in via het interne alarmnummer. BHV'ers beschikken over onafhankelijke adembescherming.

Gebruik crashkaart

Maak gebruik van een crashkaart. Hierop staan de belangrijkste maatregelen hoe te handelen bij een ongewenste besmetting van personen en/of materialen en specifieke maatregelen per cytostaticum. Het opstellen van de crashkaart valt onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheek.

Opschalen naar BHV

Schakel bij calamiteiten met poedervormige cytostatica en bij calamiteiten met grote hoeveelheden vloeistoffen in magazijnen, gangen of lekkages in het buispostsysteem de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) in via het interne alarmnummer. BHV'ers beschikken over onafhankelijke adembescherming.

Trainingsfilms

Om cytostatica veilig op te ruimen is oefenen belangrijk. Bekijk onderstaande video over oefenen met de cytostaticanoodset.

Het NKI heeft twee films ontwikkeld. Deze films zijn niet bedoeld als instructie, maar voor onderwijsdoeleinden, waarbij discussie en bewustwording rondom veilig werken met cytostatica op gang wordt gebracht.