Hoe ontstaat contact met allergenen

Haren en huiddeeltjes van de proefdieren die in de lucht dwarrelen belanden op uw huid en in uw ogen en ademt u in. Een hoge blootstelling aan allergenen is te verwachten bij onrustig gedrag van de dieren en bij het verzorgen en verschonen van de proefdieren, onderzoek met de dieren, transport van kooien, schoonmaken van kooien en verblijfruimten en afvalverwerking. De mate van blootstelling wordt mede bepaald door:

  • het aantal proefdieren per verblijfsruimte;
  • de mate van intensief contact met de proefdieren;
  • stress van de dieren.

Ook de blootstellingsduur is van invloed op het ontstaan van een allergie. Een korte intensieve (piek)belasting geeft meer risico dan een gelijkmatige belasting.