Ontstaansredenen agressie

bla bla bla bla

 

Frustratie agressie

Agressie kan ontstaan als iemand zich bedreigd voelt door de medische behandeling, die angst of onmacht teweeg brengt. Deze vorm van agressie heet frustratie agressie. Er is een duidelijke oorzaak/frustratie aan te wijzen voor de agressie, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid. Bij frustratie-agressie is het gedrag vooral emotioneel en herkenbaar aan de echte en onvervalste emoties van de agressor. Het gedrag van de agressor is te beïnvloeden door u op deze emoties te richten, met als doel de agressor te kalmeren. Door in te gaan op de emotie krijgt de agressor erkenning voor zijn boosheid en hoeft hij deze niet meer te benadrukken. Hierdoor nemen de emoties en de motorische onrust bij de agressor af en is hij beter in staat helder na te denken. Hij is weer aanspreekbaar.

Instrumentele agressie

Bij instrumentele agressie zien we dat iemand soms al dan niet bewust kiest voor agressie om iets te bereiken, zoals beslissingen ongedaan maken, sneller geholpen worden. Deze vorm van agressie is gebaseerd op intimidatie. Het gedrag van de agressor is te beïnvloeden door hem te confronteren met het gedrag door aan te geven welk gedrag u niet en welk gedrag u wel accepteert. Probeer respect te tonen voor de persoon van de agressor. Keur het gedrag van de agressor af, niet zijn persoon.

Psychopathologische agressie

Agressie kan ook ontstaan uit een psychische stoornis of doordat mensen onder invloed van een of meerdere drugs of medicijnen zijn. Bij deze psychopathologische agressie werken de normale codes van beïnvloeding binnen de communicatie niet of gebrekkig. Iemand in dat geval proberen te sturen met gespreksvaardigheden heeft vaak niet het gewenste effect. Bij deze vorm van agressie is het vaak niet mogelijk om op de inhoud in te gaan. Belangrijk is de agressor te kalmeren en contact met de agressor te houden. Op het moment dat u inschat dat iemand niet meer verbaal te sturen is (niet beïnvloedbaar), is het verstandig te kiezen voor uw eigen veiligheid en de beveiliging in te schakelen. Schakel daarnaast indien noodzakelijk ook medische hulp in. De arts kan eventuele vervolgacties in gang zetten, zoals het consulteren van de afdeling psychiatrie.