Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom streeft uw umc naar minimale blootstelling aan cytostatica. Bij het voor toediening gereed maken van cytostatica, bij de toediening, het omgaan met excreta en bij afval en transport worden zo veilig mogelijke technieken, producten en werkwijzen toegepast. Uw umc volgt nieuwe ontwikkelingen die zich richten op verdere verlaging van blootstelling aan cytostatica. Als u regelmatig in contact (kunt) komen met cytostatica, krijgt u voorlichting en instructie over de herkenbaarheid van cytostatica, de risico’s van cytostatica en het treffen van (beschermings)maatregelen, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd in het inwerkprogramma.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende, arbocontactpersoon, preventiemedewerker of de arbodienst tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.

Meer informatie

Neem contact op met de arboadviseur van uw umc.