De overheid laat het aan de branches over om de globale voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgevers samen met werknemersorganisaties zo'n arbocatalogus gemaakt, deze staat op dokterhoe.nl. Het onderdeel 'Veilig werken met geneesmiddelen' is in samenwerking met de algemene ziekenhuizen ontwikkeld. 'Veilig werken met geneesmiddelen' is nog niet goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Inspectie SZW controleert periodiek of de umc's zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus.