Agressor is niet-beïnvloedbaar

Inschakelen beveiliging

Als het ongewenste gedrag van de agressor niet stopt, schakelt u of uw leidinggevende de beveiliging in. De beveiliging verzoekt de agressor om het gedrag te stoppen en weg te gaan. Na de tweede weigering is er sprake van huisvredebreuk. Indien de agressor dit verzoek niet opvolgt houdt de beveiliging de agressor aan en schakelt de politie in.

Afhandelen

  • u meldt het incident via VIM;
  • u kunt persoonlijk aangifte doen en daarbij ondersteuning krijgen van het umc;
  • als de agressor een patiënt is, maakt uw leidinggevende een aantekening in het verpleegkundig en medisch dossier;
  • de beveiliging zorgt voor registratie;
  • alle betrokkenen krijgen traumaopvang aangeboden.