Oogdouche

Vanuit de toedieningsruimte moet een oogspoelvoorziening goed bereikbaar zijn.

Met de oogspoelvoorziening moeten beide ogen lang genoeg kunnen worden gespoeld, zonder de ogen te beschadigen. Als een oogdouche ontbreekt, moet een oogspoelfles aanwezig zijn. Laat na een oogincident een oogheelkundig onderzoek doen.