Inhalatieanesthetica

Inhalatieanesthetica, in de volksmond ook wel narcosegassen genoemd, worden gebruikt bij operaties om de patiënt onder narcose te brengen. Deze gassen en dampen kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid als u ze veelvuldig inademt. Van lachgas zijn als schadelijke effecten bekend: verhoogde kans op (spontane) abortus en aangeboren afwijkingen bij nakomelingen. Van sevofluraan en isofluraan zijn deze schadelijke effecten niet bekend, zeer waarschijnlijk zijn er geen negatieve effecten bij lage blootstelling. Bij incidenteel hoge blootstellingen zijn effecten als sufheid, slaperigheid en hoofdpijn bekend. Volgens het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) moet blootstelling aan inhalatieanesthetica zoveel mogelijk worden voorkomen. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om veilig te werken met inhalatieanesthetica en hoe uw arboadviseur, de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen.

Meer informatie