Werkdruk voorkomen of beperken

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Helaas zijn er geen algemene recepten om werkdruk te verminderen. Elke medewerker reageert anders op werkdruk. In een volwaardige arbeidsrelatie is het van belang dat u als medewerker verantwoordelijkheid neemt voor de balans tussen werkdruk en werkplezier. Dat begint met signaleren en bespreekbaar maken en vervolgens met het zoeken naar oplossingen. Daarbij is vaak de steun nodig van collega’s, leidinggevende en uw arboadviseur.
Er zijn verschillende mogelijkheden om werkdruk te beheersen en werkplezier te vergroten. Welke aanpak werkt, is maatwerk. Uw umc heeft tal van trainingen die helpen om werkdruk te verminderen. Bijvoorbeeld: werk en privé in balans, assertiviteit, omgaan met stress, grip op het werk, persoonlijk effectiviteit vergroten, intervisiebijeenkomsten en effectief met tijd omgaan. Kijk op intranet of informeer bij uw arboadviseur.

Tips

  • Neem voldoende pauzes, ook als het lijkt dat daar geen tijd voor is.
  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden.
  • Durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven.
  • Wees u bewust van de eerste stresssignalen.
  • Beperk overwerk zo veel mogelijk; bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem, kaart dat bij uw leidinggevende aan.
  • Laat werkdruk een vast bespreekpunt van uw jaargesprek zijn.
  • Vraag om hulp. Collega’s en leidinggevende zullen niet altijd direct zien dat de werkdruk hoog is.
  • Luister naar uw lichaam.